Έκθεση εγκύων σε ακτινοβολία - Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης αποφεύγονται οι εξετάσεις ή θεραπείες εγκύων με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις έκθεσης εγκύων εκούσια ή ακούσια σε ακτινοβολίες για ιατρικούς λόγους.

Περισσότερα:

Ιατρική έκθεση σε ακτινοβολία

Οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες βρίσκουν σημαντικές διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές στην ιατρική. Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση παθήσεων μέσω απεικονιστικών τεχνικών και οι εξελιγμένες θεραπείες συμβάλλουν στην επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

Περισσότερα:

Συστήματα UVC ακτινοβολίας για σκοπούς απολύμανσης

Η UV-C ακτινοβολία, μέρος του φάσματος της υπεριώδους ακτινοβολίας, έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει παθογόνους μικροοργανισμούς (ιούς, βακτήρια, μύκητες και πρωτόζωα) στον αέρα, το νερό και τα τρόφιμα. Λαμπτήρες εκπομπής UV-C ακτινοβολίας χρησιμοποιούνται από τις αρχές του περασμένου αιώνα για την απολύμανση (disinfection) χώρων (π.χ. νοσοκομεία) και επιφανειών (π.χ. εργαστηριακοί πάγκοι).

Περισσότερα: