Χάρτης ραδονίου

Μέσω αυτής της εφαρμογής έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις ραδονίου (Bq/m3) στον αέρα σε κατοικίες σε περιοχές της Ελλάδας.

Ο μέσος όρος ανά γεωγραφική περιοχή απεικονίζεται εκεί όπου το δείγμα (πλήθος κατοικιών) είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικό. Με χρώμα απεικονίζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων στις περιοχές, όπου η επισκόπηση ραδονίου θεωρείται κατ’ αρχήν ολοκληρωμένη. Εφόσον πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές μετρήσεις, αυτές θα ενσωματωθούν.

Οι μετρήσεις είναι σε εξέλιξη ή θα δρομολογηθούν στο εγγύς μέλλον. Ο εθνικός χάρτης συγκεντρώσεων ραδονίου θα ολοκληρωθεί σταδιακά.

Καλή πλοήγηση!

Οι εμφανιζόμενες ονομασίες στο χάρτη εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του υπολογιστή.