Θέσεις εργασίας

α) Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β' Βαθμίδας με αντικείμενο «Έλεγχος ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας εργαστηρίων ακτινοβολιών και μεταφοράς ραδιενεργών υλικών» προοριζόμενη για το Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Ιατρικών, Βιομηχανικών και Ερευνητικών Εργαστηρίων και Λοιπών Εφαρμογών (ΤΑΕ).

Τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης ΕΛΕ απαιτούν ενδεικτικά τα κάτωθι:

 • Διενέργεια ελέγχων ή/και επιθεωρήσεων σχετικά με εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου ή/και συστημάτων ποιότητας.
 • Αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικών μελετών.
 • Διεξαγωγή έρευνας στις επιστημονικές περιοχές του αντικειμένου της ΕΕΑΕ.
 • Σύνταξη σχεδίων νομοκανονιστικών κειμένων και κατευθυντήριων οδηγιών.
 • Εξέταση καταγγελιών, συμμετοχή σε διενέργεια ακροάσεων.
 • Συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα απαιτούμενα προσόντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη απόφαση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας, η οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά μπορούν να υποβληθούν:

 • Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: jobs@eeae.gr
 • Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: ΕΕΑΕ, Τ.Θ. 60092, Τ.Κ.15310 Αγία Παρασκευή Αττικής

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

 • Τηλεφωνικά, Τμήμα Προσωπικού και Γραμματείας, τηλ. 2106506791 (κ. Δ. Μπούρα), 2106506709 (κα Μ. Καραγκούνη)
 • Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: jobs@eeae.gr

Δείτε αναλυτικά:

 

β) Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων Γ' Βαθμίδας ως εξής:

α. Μία (1) θέση στη Γ’ βαθμίδα με αντικείμενο «Εποπτεία ραδιενέργειας περιβάλλοντος», προοριζόμενη για το Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ).
β. Μία (1) θέση στη Γ’ βαθμίδα με αντικείμενο «Αδειοδότηση και ρυθμιστικές επιθεωρήσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ», προοριζόμενη για το Γραφείο Μη-Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (ΤΜΙΑ).
γ. Μία (1) θέση στη Γ’ βαθμίδα με αντικείμενο «Αδειοδότηση και ρυθμιστικές επιθεωρήσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ», προοριζόμενη για το Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Ιατρικών, Βιομηχανικών και Ερευνητικών Εργαστηρίων και Λοιπών Εφαρμογών (ΤΑΕ).

Τα καθήκοντα, και για τις τρεις (3) υπό πλήρωση θέσεις ΕΛΕ, απαιτούν ενδεικτικά τα κάτωθι:

 • Διενέργεια ελέγχων ή/και επιθεωρήσεων σχετικά με εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου ή/και συστημάτων ποιότητας.
 • Αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικών μελετών.
 • Διεξαγωγή έρευνας στις επιστημονικές περιοχές του αντικειμένου της ΕΕΑΕ.
 • Σύνταξη σχεδίων νομοκανονιστικών κειμένων και κατευθυντήριων οδηγιών.
 • Εξέταση καταγγελιών, συμμετοχή σε διενέργεια ακροάσεων.
 • Συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης

Τα απαιτούμενα προσόντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη απόφαση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας, η οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά μπορούν να υποβληθούν:

 • Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: jobs@eeae.gr
 • Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: ΕΕΑΕ, Τ.Θ. 60092, Τ.Κ.15310 Αγία Παρασκευή Αττικής

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

 • Τηλεφωνικά, Τμήμα Προσωπικού και Γραμματείας, τηλ. 2106506791 (κ. Δ. Μπούρα), 2106506709 (κα Μ. Καραγκούνη)
 • Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: jobs@eeae.gr

Δείτε αναλυτικά:

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd