Δοσιμέτρηση προσωπικού

Δοσιμέτρηση προσωπικού

Το Εργαστήριο Δοσιμετρίας του Τμήματος Δοσιμετρίας και Βαθμονομήσεων (ΤΔΒ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) εδώ και 35 χρόνια, παρέχει υπηρεσίες ατομικής δοσιμέτρησης με αξιοπιστία και υπευθυνότητα συμβάλλοντας στην προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες, συμπεριλαμβανομένου και του ιπτάμενου προσωπικού των αεροπορικών εταιρειών, παρακολουθώντας ετησίως περισσότερους από 12.000 εργαζόμενους.

Παρέχει υπηρεσίες εξωτερικής δοσιμέτρησης για την ατομική παρακολούθηση των εκτιθέμενων εργαζομένων σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. Επίσης, έχει τη δυνατότητα ελέγχου της εσωτερικής έκθεσης σε ραδιενεργά στοιχεία, που εκπέμπουν α, β και γ ακτινοβολία.

Ποιότητα & ασφάλεια

Οι υπηρεσίες ατομικής δοσιμέτρησης που παρέχει η ΕΕΑΕ είναι διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ κατά ISO 17025, Αρ. Πιστοποιητικού 117, για μετρήσεις δοσιμέτρων σώματος, άκρων και φακού του οφθαλμού σε πεδία φωτονίων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6506-741, 716, 717, 719, 764

Email: dosimetria@eeae.gr

Εξωτερική δοσιμέτρηση

Πρωτοπόρο στον τομέα του το Εργαστήριο Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ, σχεδιάζει και διαθέτει στους εκτιθέμενους εργαζόμενους τις πλέον αξιόπιστες συσκευές ατομικής δοσιμέτρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις ακτινοβολίες στις οποίες δύναται να εκτεθούν.  Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο ατομικής δοσιμέτρησης, αναγνωρισμένη αξιοπιστία, επιστημονικό κύρος.

Περισσότερα: