Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Οι μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που διενεργεί η ΕΕΑΕ αφορά διατάξεις, όπως οι ακόλουθες:

  • Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας και σταθερής ασύρματης πρόσβασης και άλλα είδη σταθμών που παρέχουν πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
  • Γραμμές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, υποσταθμοί συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, συσκευές και άλλες διατάξεις εκπομπής ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων
  • Κεραίες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών
  • Διατάξεις ραντάρ και επίγειοι δορυφορικοί σταθμοί

Για τη διενέργεια μέτρησης, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνειτην αντίστοιχη αίτησηκαι την υποβάλλει στην ΕΕΑΕ. Η χρέωση εξαρτάται από το είδος των διατάξεων εκπομπής πεδίων.

Το Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ως ικανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, να διενεργεί μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον ρυθμιστικό έλεγχο των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιώνεδώ.