Μετατίθεται εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την εξαγωγή προς ανακύκλωση ραδιενεργών πηγών εκτός χρήσης ή ορφανών πηγών που έχει προκηρύξει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 κυκλοφόρησε από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), σειρά γραμματοσήμων που προβάλλει το έργο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Απόφαση χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για σπουδές σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού.

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών χαρακτηρισμού ιστορικού ραδιενεργών αποβλήτων που έχει προκηρύξει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την εξαγωγή προς ανακύκλωση ραδιενεργών πηγών εκτός χρήσης ή ορφανών πηγών που έχει προκηρύξει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τον χαρακτηρισμό των ιστορικών ραδιενεργών αποβλήτων που έχει προκηρύξει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Δειγματοληπτών Αέρα.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) οργανώνει για τέταρτη φορά Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις Υψίσυχνων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του Παραρτήματος «Κανονισμός διενέργειας μετρήσεων των επιπέδων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον σταθμών κεραιών» (ΦΕΚ 346/Β/3.3.2008).

Our website is protected by DMC Firewall!