Όροι χρήσης

Η επίσκεψη και χρήση του  ιστοτόπου της ΕΕΑΕ αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο):

1. Η χρήση του ιστότοπου της ΕΕΑΕ υπόκειται στους ελληνικούς, ενωσιακούς και διεθνείς κανόνες δικαίου καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη.

2. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο της ΕΕΑΕ, διατίθενται στους χρήστες μόνον για πληροφοριακούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Η αναπαραγωγή για προσωπική χρήση ή για περαιτέρω μη εμπορική διάδοση σε τελικούς χρήστες (για εκπαιδευτικούς σκοπούς, έρευνα, ιδιωτική μελέτη ή εσωτερική κυκλοφορία εντός ενός οργανισμού) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως μνεία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕΑΕ και της πηγής. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου Υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού του δικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

3. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων (upload) στον κόμβο της ΕΕΑΕ θα πρέπει: 

Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του ιστοτόπου και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους, τα χρηστά ήθη  και ήθη χρήσης του διαδικτύου.

Ο επισκέπτης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν τον ιστότοπο της ΕΕΑΕ.

Τα στοιχεία δεν θα είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη που κάνει τη δημοσίευση ή εν γνώσει του από άλλους.

Τα στοιχεία δεν θα περιέχουν διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική-πληροφοριακή χροιά.

Τα στοιχεία που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ΕΕΑΕ χωρίς καμία νομική απαίτηση από τον επισκέπτη που τα παρέχει.

4. Αποστολή πληροφοριών μέσω του ιστότοπου της ΕΕΑΕ

Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς τον ιστότοπο της ΕΕΑΕ, μέσω της συμπλήρωσης των σχετικών online φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από την ΕΕΑΕ, οι πληροφορίες να είναι ορθές και ακριβείς.

Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο όπου εκ του νόμου επιτρέπεται αλλά και στην αρμόδια αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του ιστότοπου της ΕΕΑΕ από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου της ΕΕΑΕ διέπεται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και από τα χρηστά ήθη.

Η ΕΕΑΕ διαθέτει ηλεκτρονικές φόρμες υποβολής επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης εκουσίως μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, ο φορέας όπου εργάζεται, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κ.α.

Η ΕΕΑΕ συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος, για την περαιτέρω επικοινωνία και εξυπηρέτηση με τον επισκέπτη/χρήστη καθώς και όσα επιβάλλεται από τις εκ του νόμου αρμοδιότητές της να συλλέγει.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΥΠΔ) της ΕΕΑΕ προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.α). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@eeae.gr.

Δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕΑΕ. 

6. Πολιτική για Cookies

Κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο της ΕΕΑΕ, συγκεντρώνονται στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ την προτιμώμενη γλώσσα, την απομνημόνευση των προτιμήσεών του, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες της ΕΕΑΕ.

Ο χρήστης μπορεί να ελέγχει ή να διαγράφει τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες του (βλ. aboutcookies.org). Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics, μιας υπηρεσίας ανάλυσης χρήσης ιστοσελίδων της Google Inc. ("Google"). Οι πληροφορίες που αντλούν τα Cookies για το σκοπό αυτό αφορούν ιδίως στην τοποθεσία όπου βρίσκονται οι χρήστες, τη διάρκεια που έχουν οι επισκέψεις τους στη σελίδα, τη συχνότητα των επισκέψεων και δεν είναι ικανές να προσδιορίσουν την ταυτότητα ορισμένου προσώπου. Χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων και δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Οι πληροφορίες αυτές (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου της ΕΕΑΕ, για να εκπονήσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες εντός αυτού και για να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με την χρήση του ιστοτόπου και του Διαδικτύου γενικά. Η Google μπορεί να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, στα πλαίσια που κάτι τέτοιο προβλέπεται από το νόμο ή εφόσον αυτοί οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες κατόπιν εντολής της Google. Η Google σε καμία περίπτωση δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση ΙΡ σας με άλλα δεδομένα της Google. Με τη χρήση του ιστοτόπου της ΕΕΑΕ, συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από την Google, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον ανωτέρω σκοπό. Αν δεν επιθυμείτε η Google να λαμβάνει πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις σελίδες, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics πατώντας εδώ.

Δείτε την Πολιτική Cookies της ΕΕΑΕ. 

7. Περιορισμός ευθύνης της ΕΕΑΕ

Στόχος του ιστοτόπου της ΕΕΑΕ είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη με ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία.

Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο και η ΕΕΑΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη, τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

Η ΕΕΑΕ δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα.

Η ΕΕΑΕ δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η ΕΕΑΕ δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτό.

Η ΕΕΑΕ δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τα στοιχεία που είναι δημοσιευμένα στον ιστότοπο με αποκλειστικά δική του ευθύνη και για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση θετική ή αποθετική ζημία ευθύνεται ο ίδιος.

Αν επισημανθούν σφάλματα ή παραλείψεις, η ΕΕΑΕ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την αμελλητί διόρθωσή τους.

Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η ΕΕΑΕ δύναται να προβαίνει σε αλλαγές και βελτιώσεις.

8. Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων

Ο ιστότοπος της ΕΕΑΕ ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. Ο ιστότοπος της ΕΕΑΕ δεν ελέγχει, δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τη λειτουργία, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου της ΕΕΑΕ καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.

Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστότοπο χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

10. Επικοινωνία

Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eeae.gr

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 15.07.2019