Χρήση των ακτινοβολιών στην Ελλάδα που υπόκεινται σε ρυθμιστικό έλεγχο

Η χρήση ακτινοβολιών στη χώρα μας, όπως και σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, είναι εκτεταμένη σε ιατρικές εφαρμογές διάγνωσης και θεραπείας, στη βιομηχανία, στις τηλεπικοινωνίες, στην επιστημονική έρευνα κ.α.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται το πλήθος και το είδος των εγκαταστάσεων ακτινοβολιών που λειτουργούν στη χώρα.

Πίνακας: Αριθμός εγκαταστάσεων ακτινοβολιών (στοιχεία 2015)

ΚατηγορίαΑριθμός
Ακτινολογικά 1157
Πυρηνική ιατρική  176
Τηλεθεραπεία (γραμμικοί επιταχυντές)  25
Τηλεθεραπεία 60Co  7
Βραχυθεραπεία (HDR/LDR και seeds 125Ι)  16
Ακτινοθεραπεία x-ray  1
Μαγνητική τομογραφία  266
Ερευνητικά  192
Βιομηχανικές μονάδες με συστήματα ακτινοβολιών και πηγές  332
Ακτινοβολητές αίματος  13
Μονάδα παραγωγής ισοτόπων  1
Μονάδα αποστείρωσης  1
Κτηνιατρικά εργαστήρια με συστήματα x-ray(*)  279
Οδοντιατρικά εργαστήρια με συστήματα x-ray(*)  7493
Ειδικές εγκαταστάσεις:  
- Ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας   1
- Επιταχυντής Tandem  1
- Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης ραδιενεργών πηγών και αποβλήτων   1

 (*) Ο αριθμός των οδοντιατρικών και των κτηνιατρικών εργαστηρίων αφορά εργαστήρια που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία αδειοδότησης και καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της ΕΕΑΕ.

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας, το ελεγκτικό έργο της ΕΕΑΕ αφορά περισσότερους από 10.000 σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, γραμμές μεταφοράς και υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, κεραίες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, ραντάρ και επίγειους δορυφορικούς σταθμούς. Στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ είναι διαθέσιμα στοιχεία για χιλιάδες σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας που έχουν ελεγχθεί από την ΕΕΑΕ σε όλη τη χώρα, καθώς και αναλυτικά αποτελέσματα των μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd